Kunst Collectief Barneveld
Jubileum 10 jaar

10 jaar

Jubilieum Kunstcollectief

Stichting KunstCollectief Barneveld bestaat 10 JAAR!

Tentoonstelling 'Over Grenzen'


te zien vanaf 22 juni t/m 29 september 2018


Deze zomer zoekt Museum Nairac met de tentoonstelling 'Over Grenzen' de grenzen van erfgoed op. De tentoonstelling is een onderdeel van het Gelderland brede erfgoedfestival dat eens per twee jaar plaatsvindt.  Een aantal in de Gemeente Barneveld werkende kunstenaars is gevraagd om, geïnspireerd door het thema van het festival 'Over grenzen', nieuw werk te creëren. 

 

De resultaten van dit creatieve denkproces worden tentoongesteld rondom een presentatie archeologische vondsten uit de collectie van Museum Nairac. De voorwerpen hebben hun oorsprong vaak ver buiten de grenzen van het huidige Gelderland. 


De kunstwerken, stuk voor stuk intrigerende interpretaties van het woord 'grenzen', werpen licht op wat grenzen met een mens doen. Werken ze beperkend, beschermend, worden ze opgezocht, overschreden, vervaagd, duidelijk gemaakt? Zijn de grenzen van vroeger gelijk aan die van tegenwoordig? Oud en nieuw raken en versterken elkaar en zo ontstaat het erfgoed van morgen. 


Deze tentoonstelling is een samenwerking met Kunstcollectief Barneveld dat dit jaar haar tweede lustrum viert.
>>> Ga naar Erfgoed Festival Over Grenzen


>> Ga naar Museum Nairac Barneveld


BARNEVELDSE KRANT 3 februari 2018

Stichting Kunst Collectief Barneveld bestaat tien jaar. 


,,De doelstelling: ,,Het onder de aandacht brengen van hedendaagse kunst in al zijn verschijningsvormen in Barneveld en de regio,” is nog steeds onveranderd zegt voorzitter Julia Thijsen-Borsboom. Samen met kunstenaar Ton van Dieën voor wie kunst een essentieel deel van zijn leven is, kijken we terug en kijken we ook vooruit hoe de Stichting zich inzet om de belangen van de kunst verder te ontwikkelen.


Door Gerrit Schaap


HEDENDAAGS ,,Trek je van de rommel in mijn atelier maar niet al te veel aan. Het valt trouwens vandaag eigenlijk nog wel mee,” zegt Julia als we aan een werktafel in haar atelier plaats nemen. ,, Ik ben meestal met meerdere schilderijen tegelijk bezig,” terwijl ze wijst op de schilderijen die op de schildersezel staan en die op de grond liggen naast de vele potten verf in allerlei kleuren.

Julia: ,,Aanleiding voor de samenwerking in deze stichting vormde de expositie ‘Kunst Kijken’, die in de zomer van 2007 in de oude bibliotheek aan de Brouwerstraat in Barneveld gehouden werd. Op het allerlaatste moment was daar ineens een ruimte beschikbaar voor meerdere kunstenaars. Binnen twee weken konden we de ruimte inrichten en bleek dit achteraf een succes. In totaal is de expositie slechts zes dagen open geweest, maar er kwamen meer dan duizend bezoekers kijken. Belangstelling voor kunst in Barneveld was daarmee wel aangetoond.”


BEVORDERING KUNST Van Dieën is met uitzondering van een half jaar kunstacademie een echte autodidact. Ik kan me geen leven zonder creativiteit en kunstzinnige uitingen denken en ben zolang ik mij kan herinneren bezig met kunst, vooral schilderen en tekenen: ,,Wat  hedendaagse kunst is, dat vind ik moeilijk te omschrijven. Het is een levend begrip en dat leidt altijd weer tot discussie. We willen dat kunst in onze gemeente Barneveld wordt bevorderd en dat kunst bespreekbaar en zichtbaar wordt. De beleving van kunst is heel verschillend. Dat verschilt van kunstenaar tot kunstenaar en dat geldt trouwens ook voor de bewonderaars van kunst. De kunstenaar is de meester. Door wiens ogen zou je anders moeten kijken? Alle middelen die mij ten dienste staan, wil ik kunnen gebruiken. Zowel die voor de hand liggen, als materiaal dat meestal wordt weggegooid. Alles wat vorm en kleur heeft is interessant. Ik geef regelmatig voorwerpen een tweede leven die in nieuwe composities gestalte krijgen.”


BELANGENBEHARTIGERS Julia verduidelijkt: ,,Tot onze achterban in de gemeente Barneveld behoort een vijftigtal kunstenaars, die in leeftijd variëren van 25 tot 80 jaar. Daaronder vallen mensen die het kunstenaarschap tot hun vak hebben gemaakt, maar ook amateurs die op een heel serieuze manier met kunst bezig zijn. Onder hen leven allerlei vragen, waarmee ze naar ons bestuur komen. Wij denken met hen mee. Staan ook altijd aan de kant van de kunstenaars, waarvan hun belangen ons vertrekpunt zijn. Direct na de oprichting van de Stichting Kunst Collectief Barneveld zijn we van start gegaan met de Kunstroute in de gemeente Barneveld. Zo trokken belangstellenden langs de kunstenaars die hun atelier voor bezoekers openstelden. Het publiek kon daar de kunstenaars in hun eigen omgeving aan het werk zien. Na acht jaar zijn we hiermee gestopt. De formule was wat uitgewerkt en niet elke deelnemer spande zich tot het uiterste in om kunst aan de man te brengen. Bovendien moesten de kunstliefhebbers door de verspreide ligging behoorlijke afstanden overbruggen en werd inmiddels een landelijk atelierweekend uitgeroepen zodat een dergelijk  regionaal evenement zijn nut verloor.


KUNSTESTAFETTE Er is in ons land de Nationale Kunst Week, die wordt begonnen met een landelijk atelier weekend. We sluiten nu liever aan bij deze week met een kunstestafette van zaterdag 10 tot 17 november 2018 in een mobiel, glazen atelier op het Torenplein in Barneveld. Kunstliefhebbers wordt gedurende deze week dan een unieke kans geboden tal van (beroeps)kunstenaars “live” aan het werk te zien. Om de 4 uur wisselen kunstenaars uit de hele gemeente elkaar af. Vorig jaar was het kunstpaviljoen een groot succes. De gemeente Barneveld is door Stichting Kunstweek Nederland uitgeroepen tot tweede kunststad van Nederland. Blaricum op één. Barneveld op twee. Om trots op te zijn vindt cultuur wethouder Didi Dorrestijn-Taal. Onze verwachting is daarom ook dit jaar hoog. Er zal veel publiek op af komen,” aldus Julia. In juni dit jaar, waarin het kunst Collectief Barneveld aandacht schenkt aan zijn jubileum, is het uitgenodigd een tentoon stelling te organiseren in het Museum Nairac. Dit museum bestaat nu vijf jaar in zijn huidige vorm. Maar liefst 2 jubilea dus! Als thema is gekozen: ‘Gelderland Grensland’.


SCHAFFELAARTHEATER Sinds 2009 organiseren we samen met het Schaffelaartheater twee maal per jaar een expositie in de boven foyer. Van Dieën: ,,Dat ziet er allemaal professioneel uit. De muziekschool sluit daar op aan en omlijst elke opening  met een muzikale inbreng. Ook dichters kunnen hier hun podium hebben.


Toen het Schaffelaartheater vorig jaar in zwaar weer verkeerde heeft Kunstcollectief Barneveld hen een hart onder de riem willen steken met de expositie ‘The show must go on’. Deze expositie loopt nog tot volgende week zaterdag 10 februari. Hieraan werkten 13 beeldend kunstenaars uit onze achterban mee. Tijdens de openingstijden van de kassa van het Schaffelaartheater  is de expositie gratis toegankelijk.”

Julia vult aan: ,,Op zaterdag 17 februari om 16.00 uur wordt er weer een nieuwe kunstexpositie geopend in het Schaffelaartheater. De expositie omvat werk van Wilma Terlouw. Een Kootwijkerbroekse kunstenares van wie in dit theater al eerder een werk kon worden bewonderd, maar nog nooit eerder een complete expositie.

Het thema voor deze expositie is water, met als titel 'NAT'. De werken van Wilma Terlouw staan in het teken van de weerspiegeling en de gelaagdheid van water. Het wateroppervlak weerspiegelt de werkelijkheid boven het water en geeft die vervormd en vervaagd terug. Vaak krijg je alleen die weerspiegeling te zien: het origineel houdt zich schuil.”


TIP VAN DE SLUIER Julia wil nog wel een tip van de sluier oplichten: ,,We willen als kunstcollectief dit jaar avonden organiseren met interessante sprekers, waarbij onze achterban elkaar ontmoet. Ook muziek en poëzie willen we hierbij betrekken.”

Het bestuur van Stichting Kunst Collectief bestaat momenteel uit: Julia Thijsen-Borsboom, voorzitter/secretaris; Esther van Leuveren, penningmeester; Ton van Dieën, Davitha van de Kuilen en Wijnand Thomassen.


Zie ook de website www.kunstcollectiefbarneveld.nl  en de facebookpagina: Stichting kunstcollectief Barneveld